Aflevering #4 van Maatwerk: Digitale Democratie

Digitalisering is overal. Ook binnen onze lokale democratie. In ‘Government Trends 2020’ voorspelt Deloitte zelfs een ‘Tech Tsunami’. We hebben afgelopen jaar gezien hoe snel gemeenten zich moeten aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, de impact is veel groter dan alleen digitaal vergaderen.

Er liggen kansen voor gemeenten om digitale tools ook te gebruiken voor meer online peilen, meer transparantie, online meepraten over beleid en om inwoners een stem te geven in lokale zaken. Hoe zorgen gemeenten ervoor dat digitalisering een versneller wordt van democratische vernieuwing?