Autoritære ledere, algoritmer og global kapital. Demokratiene er under press fra alle sider. Hvis vi ønsker å forme kraften på en rettferdig måte, må noe endres. Men hva, og hvordan?

Vi, New Heroes, ARSENAAL og Het Zuidelijk Toneel sett på for en reise gjennom Europa med vårt nye prosjekt: In Search of Democracy 3.0 (På jakt etter demokrati 3.0). Sammen med lokale partnere utfører vi en undersøkelse av dagens demokratier, med alle sine utfordringer og løsninger for fremtiden.

In Search of Democracy 3.0 finner du en liveopptreden, en dokumentar serie, forelesning og en kunnskapsplattform. Vi ønsker å møte deg et sted på vår reise. Sammen kan vi forme morgendagens politiske landskap.