Aflevering #1 van Maatwerk: Democratische Schaal

Bestuurlijk Nederland kent 4 schaalniveaus: gemeenten, provincie, waterschappen en Rijk. Maar daar houden uitdagingen zich zelden aan. Gemeenten moeten opgaven daarom kunnen aanpakken op het schaalniveau van die opgaven. Dit vraagt soms om schaalverkleining, zoals dorpen-, kernen- en wijkendemocratie, en soms juist om bovengemeentelijke en regiodemocratie. Size matters! Hoe schakel je tussen die schalen?